Albanian Media

The following videos have been translated into Albanian.

bird

Fakte për të Treguar se Ringjallja nuk është Trillim

Dr. Craig është profesor i kërkimeve për filozofi në shkollën Talbot të Teologjisë në Kaliforni. Ai është autor i rreth 30 librave dhe rreth 200 ...

Koncepti për Perëndinë në Islam dhe Krishterim

Kam nderin t’ju prezantoj folësin e dytë për sot. Ai është profesor i kërkimeve filozofike në Shkollën Talbot të Teologjisë dhe profesor i filoz...

Argumenti Moral

A mund të jesh i mirë pa Zotin? Le ta shohim! Një njeri ndihmon një mace të zbresë nga pema. Absolutisht fantastike. Ja ku e ke, një provë e pakundërshtue...

Argumenti Ontologjik

Në vitin 1078, një prift i quajtur Anselmi i Kanterbërit e habiti botën duke argumentuar se, sikur vetëm e mundur të jetë që Zoti ekziston, atëherë vi...

Argumenti i Mirësinkronizimit të Universit

Nga galaktikat dhe yjet e deri tek atomet dhe pjesëzat nënatomike, vetë struktura e universit tonë është e përcaktuar nga këta numra: Këto janë konst...

Pesë arsye pse mund të besosh që Zoti ekziston

A ekziston Zoti? Një anketë e kohëve të fundit tregoi që një në pesë amerikanë beson se është ateist, agnostik ose asgjë në veça...

Argumenti Kozmologjik i Kalamit

Zot, aty je? A ekziston Zoti? Apo universi material është gjithçka është, ka qenë e do të jetë ndonjëherë? Një qasje për t’iu p&e...

Argumenti i Kontigjencës i Lajbnicit

Ne jetojmë në një univers të mrekullueshëm. A keni menduar ndonjëherë pse ekziston ai ? Pse ekziston gjithçka ? Gotfrid Lajbnici shkroi “Pyetja e par...