Albanian Media

The following videos have been translated into Albanian.

bird

Absurditeti i Jetës Pa Perëndinë

Absurditeti i Jetës Pa Perëndinë   Kush jam unë? Përse jam këtu? Ku po shkoj? Në emër të progresit njeriu modern përpiqet t’u përgji...

Fakte për të Treguar se Ringjallja nuk është Trillim

Dr. Craig është profesor i kërkimeve për filozofi në shkollën Talbot të Teologjisë në Kaliforni. Ai është autor i rreth 30 librave dhe rreth 200 ...

Koncepti për Perëndinë në Islam dhe Krishterim

Kam nderin t’ju prezantoj folësin e dytë për sot. Ai është profesor i kërkimeve filozofike në Shkollën Talbot të Teologjisë dhe profesor i filoz...

Argumenti Moral

A mund të jesh i mirë pa Zotin? Le ta shohim! Një njeri ndihmon një mace të zbresë nga pema. Absolutisht fantastike. Ja ku e ke, një provë e pakundërshtue...

Argumenti Ontologjik

Në vitin 1078, një prift i quajtur Anselmi i Kanterbërit e habiti botën duke argumentuar se, sikur vetëm e mundur të jetë që Zoti ekziston, atëherë vi...

Argumenti i Mirësinkronizimit të Universit

Nga galaktikat dhe yjet e deri tek atomet dhe pjesëzat nënatomike, vetë struktura e universit tonë është e përcaktuar nga këta numra: Këto janë konst...

Pesë arsye pse mund të besosh që Zoti ekziston

A ekziston Zoti? Një anketë e kohëve të fundit tregoi që një në pesë amerikanë beson se është ateist, agnostik ose asgjë në veça...

Argumenti Kozmologjik i Kalamit

Zot, aty je? A ekziston Zoti? Apo universi material është gjithçka është, ka qenë e do të jetë ndonjëherë? Një qasje për t’iu p&e...

Argumenti i Kontigjencës i Lajbnicit

Ne jetojmë në një univers të mrekullueshëm. A keni menduar ndonjëherë pse ekziston ai ? Pse ekziston gjithçka ? Gotfrid Lajbnici shkroi “Pyetja e par...