Turkish Miscellaneous

The following have been translated into Turkish

İSA: TANRI ve İNSAN

Hıristiyanlığın enkarnasyon (beden alma) doktrini, İsa Mesih'in insan bedeni almış Tanrı olduğunu söyler. İsa gerçekten Tanrı olduğu gibi gerçekten insandı. Bakire Meryem'den doğdu; bu da İsa'nın ana rahmine doğaüstü bir şekilde düşmesine karşın doğumunun tamamen doğal olduğu anlamına gelir. İsa beden almış Tanrı olduğu için annesi Meryem de ilk Hıristiyan inanç bildirgelerinde "Tanrı'nın Annesi" ya da "Tanrı'yı doğuran" olarak adlandırılır. Bu Tanrı'nın bir şekilde Meryem'in hamile kalması sonucunda var olduğu ya da Meryem'in Tanrı'yı yarattığı anlamına gelmez. Ancak rahminde taşıdığı ve doğurduğu kişi ilahi olduğu için Meryem Tanrı'yı doğuran olarak adlandırılabilmiştir...

ENKARNASYONUN İNSİCAMI

Yeni Ahit, İsa Mesih’in hem beşeriliğini ve hem de ilahiliğini tasdik etmektedir. Bir beşer olarak İsa doğdu, bedensel ve zihinsel sınırlılık tecrübe etti, işkence gördü ve infaz edildi. Buna rağmen, Yeni Ahit müellifleri İsa’nın Tanrı olduğu ikrar etmekte ve onu bedensel form içinde ilahlık kemali olarak tasvir etmektedirler. Yeni Ahit kilisesi onu, Eski Ahit’te Tanrı’nın adı olan kyrios (Lord=Rabb) olarak adlandırdı. [Bu kelime] “Yahwe”nin karşılığı olan kelimenin Grekçe tercümesidir. [Yeni Ahit Kilisesi], Yahwe ile alakalı Eski Ahit pasajlarını İsa’ya tatbik etti...

© William Lane Craig / Türkçe Terc. Fehrullah Terkan

BÜYÜK PATLAMA VE ÖTESİ

Çok eski zamanlardan beri insanlar bakışlarını semaya döndürmüş ve hayret etmişlerdir. Hem kozmoloji ve hem de felsefe, kendi köklerini kadim Yunanlıların kozmosu tefekkür ederken hissettikleri bu meraka irca ederler. Aristo'ya göre,

İşte onların merakları sayesindedir ki insanlar hem şimdi felsefe yapmaya başlıyorlar hem de başlangıçta felsefe yapmaya başladılar. Onlar ilk başta bariz zorluklarla hayrete düştüler, daha sonra yavaş yavaş ilerlediler ve daha büyük meseleler hakkındaki zorlukları ifadeye döktüler; mesela, Ay'ın, Güneş'in ve yıldızların olguları ve evrenin başlangıcıyla alakalı [olan zorluklar].

Bizzat Aristo kabul etmiştir ki evren, ezelidir, fakat kozmos içerisindeki hareket ve değişimin kaynağı olarak, kendisinin Tanrı ile özdeşleştirdiği bir "Hareket-etmeyen Muharrik" var olmalıdır...

© William Lane Craig / Türkçe Terc. Fehrullah Terkan