Swedish Scholarly Articles

The following popular level articles have been translated into Swedish.

Politisk inkorrekt frälsning

”Den nutida religiösa pluralismen betraktar den traditionella kristna läran om frälsning genom Kristus allena som orimlig. Proble...

Read More