Turkish Miscellaneous

The following have been translated into Turkish.

İSA: TANRI ve İNSAN

Hıristiyanlığın enkarnasyon (beden alma) doktrini, İsa Mesih'in insan bedeni almış Tanrı olduğunu s&o...

Read More

ENKARNASYONUN İNSİCAMI

Giriş Yeni Ahit, İsa Mesih’in hem beşeriliğini ve hem de ilahiliğini tasdik etmektedir. Bir beşer olarak İsa...

Read More

BÜYÜK PATLAMA VE ÖTESİ

TEMEL MESELE Çok eski zamanlardan beri insanlar bakışlarını semaya döndürmüş ve hayret etmişlerdi...

Read More