Romanian Popular Articles

The following popular level articles have been translated into Romanian.

Problema răului

Cu siguranţă problema răului este cel mai mare obstacol în calea credinţei în Dumnezeu. Cugetând la proporţ...

Read More

Există Dumnezeu?

C.S. Lewis a remarcat odată că Dumnezeu nu e genul de lucru de care să putem fi interesaţi cu moderaţie. Până la u...

Read More