Dutch Q & A

One question each week selected for Dr. Craig's attention. Q & A's listed below.

Translated Questions
#521

Filosofie aan een Openbare Middelbare School Onderwijzen

Dr. Craig, Laat ik ten eerste zeggen dat ik al een lange tijd een aanhanger en lezer van uw werk ben. Ik werd erdoor aangemoedigd en bekrachtigd om een reden te geven voor de hoop die in mij is door het luisteren naar en lezen van uw boeken, artikelen, debatten, groepslessen en lezingen. Bedankt vo...

#542

Waar Hebben Christelijke Academici Zich Schuilgehouden?

Beste dr. Craig, Ongeveer twee jaar geleden keek ik uw debat met Michael Payton waarin u de opvallende bewering maakte dat er in de laatste halve eeuw een revolutie heeft plaatsgevonden met betreft tot christelijke filosofie in de Engels-sprekende wereld. Toentertijd dacht ik dat dit gewoon een ret...

#573

Het Moment van de Schepping

Hallo dr. Craig, Ik was over God aan het denken in de zin van God als een eeuwig en tijdloos wezen. Maar ik kwam uit op een vraag waarover ik worstelde om deze zelf te beantwoorden, dus ik dacht er meteen aan om u hierover te vragen (vanwege uw werk met betrekking tot tijd en eeuwigheid). Hier is d...

#566

God’s Zelf-Bestaan een Verzinsel?

Dr. Craig, Dank u voor uw serie, Je Geloof Verdedigen, die ik heb gekeken. Tijdens een recente lezing over de Doctrine van God sprak u over aseïteit. Ik heb geprobeerd om bewijs wat betreft dit concept te vinden, nog vóór de wetenschappelijke realisatie dat het universum een begi...

#304

Morele Scepsis

Dr. Craig, Mijn vrouw en ik zijn begonnen met apologetiekonderwijs in onze kerk en we nodigden onze klas uit om bij ons thuis uw debat met Alex Rosenberg te bekijken. Wij nodigden ook de vader van mijn vrouw uit, die beweert te geloven in de christelijke God, maar ook zeer terughoudend is op het ge...