Dutch Q & A

One question each week selected for Dr. Craig's attention. Q & A's listed below.

birds
Translated Questions
#393

Is het Universum Vijandig tegenover het Leven?

Wees gegroet, dr. Craig, Dat God door mag gaan u en uw bediening te zegenen. Ik kwam, toen ik naar verschillende tegenwerpingen tegen de fijnafstelling van het universum keek, Neil DeGrasse Tyson’s tegenwerping tegen, waar hij stelt – en ik citeer – “De meeste plekken in het...

#354

Arbeid en Aanbidding

Dr. Craig, Ik wilde u een vraag stellen als iemand die gewoonweg nieuwsgierig is over het Christendom. Kunt u uitleggen wat ik de twee “A’s” van het leven onder uw God beschouw. Deze twee A’s zijn arbeid en aanbidding. Het leven is zwaar. Dit is iets dat waarschijnlijk de ...

#343

Concordisme

20 januari, 2013, William Lane Craig-podcast: “Meer dan 50% van evangelische pastoors geloven dat de wereld minder dan 10 000 jaar oud is. Als je daarover nadenkt, Kevin, dan is het nogal een schande dat meer dan de helft van onze predikanten echt gelooft dat ons universum maar ongeveer 10 00...

#341

De Feminisatie van het Christendom

Beste dr. Craig, Meestal vond ik uw woorden een bron van informatie en bevestiging van mijn Christelijke geloof, en ik heb vaak uw schrijven en video’s in tijden van twijfel of vragen stellen opgezocht. Dus was ik erg teleurgesteld, zelfs bijna geschokt, toen ik uw nieuwsbrief van april dit ...

#340

Afval Erin, en Afval Eruit

Hoi dr. Craig, Ik ben op dit moment “Disproving Christianity” (“Het Christendom Ontkrachten”) van David McAfee aan het lezen. Ik heb ook naar Richard Dawkins geluisterd. Ik wil in God geloven, maar heb moeite met mijn geloof. Ik ben altijd al een Christen geweest, maar sinds...

#613

Waarom Vergeeft God Niet Gewoon Iedereen?

Hallo dr. Craig, Mijn vraag betreft de noodzaak van geloof voor redding. Met name dit: als God perfect liefhebbend is en als Christus’ boetedoening voor de zonden van de wereld voldoende is voor de rechtvaardiging van alle mensen, hoe kan het dan dat God geloof van het individu nodig heeft vo...

#612

Hoe Je Christus kunt Vinden

Hoi dr. Craig, Ik zal proberen dit kort te houden. In mijn eigen zoektocht naar waarheid heb ik gevonden dat het bewijs voor God en het Christendom dat u presenteert (en andere apologeten ook) zeer samenhangend lijkt, goed gestructureerd, en intelligent. Na vele maanden kijken naar uw debatten en v...

#611

Antwoord op Commentaar op New York Times-interview

Eigenlijk geen vraag, maar een compliment. Ik denk dat uw antwoorden op Nicholas Kristof’s vragen perfect waren. Er zijn over het Christendom zoveel misverstanden in wat ik de seculaire wereld zou noemen (en, eerlijk gezegd, is het waarschijnlijk ook omgekeerd waar) en u heeft een groots werk ...

#610

Zijn We Personages in een Boek?

Dr. Craig (veel dank voor alles dat u doet, glimlach), Er schijnt de laatste tijd veel te gebeuren op het gebied van praten over de big bang en de oorsprong van het universum. Voor mij lijkt het overbodig, omdat ik het perspectief aanneem dat allen van ons eigenlijk personages in een niet-fictief &...

#421

Waarom het Christendom en Niet het Jodendom of de Islam?

Hallo dr. Craig, Ik heb altijd nagedacht over uw bewering dat het Christendom de enige ware religie is (gebaseerd op historisch bewijs zoals u zegt). Maar hoe kunt u er zo zeker van zijn, als Islamitische en Joodse geleerden dezelfde bewering over hun religie maken? Als een eerdere atheïst en...