back
05 / 06
bird bird

#412 Wat te doen nu ik overtuigd ben?

December 01, 2012
Q

Ik ben een arts (die gespecialiseerd is in longziekten) en, tot voor kort, levenslang atheïst, hoewel één die grote niet-religieuze waarde in de joods-christelijke cultuur en beschaving zag. Door de morele argumenten raakte ik steeds meer overtuigd dat het atheïsme niet zou kunnen leiden tot een samenleving met morele waarden en dus overtuigden de morele argumenten voor God. Uw site, en debatten en uw boek genaamd: ‘Reasonable Faith’, samen met lectuur van CS Lewis en anderen hebben mij ten minste overtuigd het christendom een redelijke kans te geven.

Mijn vraag is welke stappen zou iemand die de zeldzame intellectuele weg naar het christendom heeft genomen nu het beste kunnen nemen? Als iemand die nooit naar de kerk gegaan is, die geen voorkeur heeft wat betreft denominatie familie of traditie, is het lastig te weten waar te beginnen. Elk advies is welkom. Dank u zeer voor uw ongelooflijk nuttige site, uw werk en de helderheid van het denkwerk.

Mark

Canada

Dr. Craig

Dr. craig’s response


A

Wat een bemoediging om ut brief te mogen ontvangen, Mark! Ik ben zo blij dat je de gevolgen van de menselijke situatie en de morele argument voor het bestaan ​​van God doordacht hebt.

Dus laten we aannemen dat het christendom waarschijnlijk waar is. Wat moet je doen? Verschillende dingen schieten me te binnen:

1. Eerst en vooral, maak een persoonlijke toewijding aan Christus en vertrouw Hem als je Redder en Heer. Het is een essentieel onderdeel van het christendom om intellectuele instemming te geven aan de waarheid claims of leerstellingen van het christendom, maar het is niet alles. Intellectuele instemming moet worden gevolgd door vertrouwen. Vertrouwend in Christus als Redder betekent vertrouwen dat God uw zonden uitsluitend vergeven heeft op basis van de offerdood van Christus. Het betekent dat we op geen enkele manier vertrouwen op onze goede werken voor onze redding, of Gods aanvaarding. Verlossing is enkel genade. Er is niets wat we kunnen doen om Gods vergeving te verdienen; we kunnen die alleen maar nederig en dankbaar ontvangen. Vertrouwen op Christus als Heer betekent dat je je hele leven aan Christus geeft om Hem te volgen en te gehoorzamen. Vertrouwen in Christus is niet gewoon een soort verzekering. Het is een toewijding van alles wat je bent en hebt aan Hem. Dit is niet meer dan wat Hem toekomt, want hij is de vleesgeworden God, en God alleen is aanbidding waardig.

Als je bereid bent die stap te nemen, Mark, moedig ik je aan het volgende gebed je eigen te maken:

"God, ik heb U echt nodig. Ik heb lang genoeg in de duisternis gedwaald. Ik heb dingen gedacht, gezegd en gedaan die verkeerd zijn. Ik geloof dat U bestaat en dat U Jezus zond om te sterven voor mijn zonden. Dus nu, wijdt ik mij toe aan Hem als mijn Heer en Redder. Kom in mijn leven, vergeef mijn zonden, reinig mij, en maak mij de persoon die U wilt dat ik ben. Dank U voor het horen van dit gebed. Amen. "

2. Onderzoek jezelf ervan te overtuigen dat wanneer je vertrouwd in Christus u zijn Heilige Geest ontvangen hebt. Dit zal je zekerheid bieden dat je geloof en toewijding echt zijn. Stel jezelf de vraag die Paulus de Efeziërs vroeg: "Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam?" (Handelingen 19:2). Steeds weer ontdek je in het hele Nieuwe Testament dat een persoon niet echt een christen is, tenzij en tot het moment dat hij Gods Heilige Geest ontvangt. Het is de aanwezigheid van de Heilige Geest in een persoon die hem maakt een christen. Op sommige momenten voelt men een nieuw leven binnen; op andere momenten merken andere mensen de verandering in je voordat je het zelf voelt.

Waarom is de aanwezigheid van de Heilige Geest zo belangrijk? Simpelweg omdat we geestelijk dood zijn, los van Hem. Wanneer de Heilige Geest in je komt, wekt Hij je geestelijk tot leven, zodat je God kunt kennen en ervaren. Om een ​​vergelijking te geven, er zijn continu radiogolven overal om ons heen, ze gaan zelfs door ons lichaam op dit moment, maar als je radio kapot is, kunt je niets van de uitzending horen. Het probleem ligt niet bij de zender; maar bij de ontvanger. Als je een nieuwe ontvanger ontvangt, dan kun je goed afstemmen op de uitzending. Op dezelfde wijze zijn onze spirituele ontvangers kapot vanwege de zonde, zodat we Gods aanwezigheid niet kunnen ervaren. Wanneer de Heilige Geest in een mens komt, neemt hij de kapotte ontvanger en repareert hem, zodat u af kunt stemmen op God.

Dit "weer tot leven komen" heet wedergeboorte. Wij moeten geestelijk vernieuwd worden, of opnieuw geboren worden. Dus, toen Jezus eens sprak met een Joodse leider genaamd Nikodemus, zei hij tegen hem,

"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien." Nikodemus zei tot Hem: 'Hoe kan een mens geboren worden, als hij al oud is? Kan hij een tweede maal de schoot van zijn moeder binnengaan en geboren worden? "Jezus antwoordde: 'Dat wat uit het vlees geboren is, is vlees, en dat wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: "U moet opnieuw geboren worden. ''

Hier maakt Jezus duidelijk dat Hij het heeft over de noodzaak van een individuele, geestelijke wedergeboorte die teweeg gebracht wordt door de Geest van God. Bovendien benadrukt Hij dat deze nieuwe geboorte de belangrijkste voorwaarde is voor het binnengaan van Gods Koninkrijk. Om God te vinden als een geestelijke werkelijkheid in ons leven, moeten we geestelijk opnieuw geboren worden door te vertrouwen op Christus, waarbij we, indien ons geloof echt is, de Heilige Geest ontvangen.

3. Start met een programma van dagelijks Bijbellezen en gebed. We spreken tot God door het gebed, en Hij spreekt tot ons door Zijn Woord, de Bijbel. Ik stel voor dat je begint met het lezen van de Evangeliën in het Nieuwe Testament, want deze bevatten het verhaal en de leer van Jezus. Probeer wat je leest in je leven in de praktijk te brengen. Ik wil je aanmoedigen, om ook op een systematische manier te beginnen met het luisteren naar onze Defenders podcasts. Dit is een cursus in de christelijke leer en de apologetiek. Het zal je ziel intellectueel voeden en in geestelijk opzicht helpen theologische dwalingen te onderscheiden wanneer je ermee in aanraking komt.

Praat overdag voortdurend biddend tot God. Wanneer je een vergissing begaat en iets verkeerd doet, probeer dit dan niet onder het tapijt te vegen, maar moet beken dat dan direct aan Hem en vraag Hem om vergeving en reiniging. Neem wanneer je ’s morgens op staat, een ​​moment van stil gebed om je leven te geven aan de Heilige Geest en vraag Hem je te begeleiden en bij te staan. Als je je leven overgeeft aan hem, zal hij je geleidelijk van binnen naar buiten veranderen om een ​​beter mens te worden.

4. Sluit je aan bij andere gelovigen bij het aanbidden van God. Ik ben zo blij dat je er over denkt om naar de kerk te gaan Mark. Het vinden van een goede kerk kan buitengewoon moeilijk zijn. Hier zijn een paar tips. Men zegt dat het theologische karakter van een kerk bepaald wordt door zijn prediking en zijn muziek. Dus zoek een kerk met een Bijbelgetrouwe voorganger. De preken moeten bepaalde Bijbelpassages behandelen en de uiteenzetting van de voorganger moet de tekst voor je verhelderen. Ga op zoek naar een kerk waar de grote lofliederen van de kerk worden gezongen, liederen die geschreven zijn door mensen als Isaac Watts en Charles Wesley. Besteed veel aandacht aan de woorden die je zingt. Deze liederen zijn theologisch rijk en verdiepen uw aanbidding van God. Als je kunt, blijf dan uit de buurt van kerken met pop aanbidding bands die repetitieve en oppervlakkig deuntjes zingen. Ondanks de aanvankelijke aantrekkingskracht, kan een dergelijke muziek uiteindelijk je groei stoppen en leiden tot een kerk die net zo oppervlakkig is als haar muziek.

Je zult grote kracht ontlenen aan het gezelschap van belijdende gelovigen. Vertel anderen van uw beslissing om Christus te volgen. Vertel de voorganger dat je gedoopt zou willen worden als een openbare proclamatie van uw geloof in Christus. De doop is het hoogtepunt daad van iemands bekering, want in het openbaar identificeren we ons met de dood en opstanding van Christus. Wordt dan betrokken bij de kerk door de talenten en vaardigheden die je ontvangen hebt te gebruiken om anderen te dienen. Dit zal je helpen om op anderen gericht te zijn in plaats van zelfgericht te worden.

5. Verwacht problemen. Het christelijke leven is een slagveld waar allerlei negatieve culturele en spirituele krachten zich tegen je hullen. Je kan gekleineerd of vervolgd worden door te kiezen Christus te volgen. Je kunt ontberingen tegenkomen in je leven. Dingen gaan misschien niet zoals je gehoopt had. Wees niet ontmoedigd. Jezus zei tegen zijn volgelingen dat ze beproevingen konden verwachten. Vraag God om de kracht door te kunnen zetten.

Moge God je begeleiden bij de ommekeer van atheïst tot christen!

Lees meer: ​​http://www.reasonablefaith.org/what-to-do-now-that-im-convinced#ixzz3TufAGioe

- William Lane Craig