Dutch Q & A

One question each week selected for Dr. Craig's attention. Q & A's listed below.

Translated Questions
#521

Filosofie aan een Openbare Middelbare School Onderwijzen

Dr. Craig, Laat ik ten eerste zeggen dat ik al een lange tijd een aanhanger en lezer van uw werk ben. Ik werd erdoor aangemoedigd en bekrachtigd om een reden te geven voor de hoop die in mij is door het luisteren naar en lezen van uw boeken, artikelen, debatten, groepslessen en lezingen. Bedankt vo...

#542

Waar Hebben Christelijke Academici Zich Schuilgehouden?

Beste dr. Craig, Ongeveer twee jaar geleden keek ik uw debat met Michael Payton waarin u de opvallende bewering maakte dat er in de laatste halve eeuw een revolutie heeft plaatsgevonden met betreft tot christelijke filosofie in de Engels-sprekende wereld. Toentertijd dacht ik dat dit gewoon een ret...

#573

Het Moment van de Schepping

Hallo dr. Craig, Ik was over God aan het denken in de zin van God als een eeuwig en tijdloos wezen. Maar ik kwam uit op een vraag waarover ik worstelde om deze zelf te beantwoorden, dus ik dacht er meteen aan om u hierover te vragen (vanwege uw werk met betrekking tot tijd en eeuwigheid). Hier is d...

#566

God’s Zelf-Bestaan een Verzinsel?

Dr. Craig, Dank u voor uw serie, Je Geloof Verdedigen, die ik heb gekeken. Tijdens een recente lezing over de Doctrine van God sprak u over aseïteit. Ik heb geprobeerd om bewijs wat betreft dit concept te vinden, nog vóór de wetenschappelijke realisatie dat het universum een begi...

#304

Morele Scepsis

Dr. Craig, Mijn vrouw en ik zijn begonnen met apologetiekonderwijs in onze kerk en we nodigden onze klas uit om bij ons thuis uw debat met Alex Rosenberg te bekijken. Wij nodigden ook de vader van mijn vrouw uit, die beweert te geloven in de christelijke God, maar ook zeer terughoudend is op het ge...

#298

Pascal's Waagstuk

Hallo Dr. Craig, Ik ben een ouderejaars student moleculaire biologie aan de Universiteit van Maine in Augusta. Ik ben Rooms-Katholiek en geniet enorm van het kijken naar uw debatten met atheïsten - Ik bewonder uw welsprekendheid en welsprekendheid. Voor zover ik weet, hebt u nooit Pascals Waag...

#415

Plantinga’s Evolutionistisch Argument tegen het Naturalisme

Dr. Craig, Ik heb een vraag over Alvin Platinga’s Evolutionistisch Argument tegen het naturalisme. Hij betoogt, denk ik, dat de kans dat mijn cognitieve vermogens betrouwbaar zijn (B) gegeven dat naturalisme en evolutie (N & E) waar zijn, laag of verwaarloosbaar zijn. En dat bovendien, al...

#412

Wat te doen nu ik overtuigd ben?

Ik ben een arts (die gespecialiseerd is in longziekten) en, tot voor kort, levenslang atheïst, hoewel één die grote niet-religieuze waarde in de joods-christelijke cultuur en beschaving zag. Door de morele argumenten raakte ik steeds meer overtuigd dat het atheïsme niet zou k...

#413

Is het vereren van Jezus afgoderij?

Hallo Dr. Craig, Allereerst wil ik u bedanken voor alles wat u gedaan heeft voor de zaak van Christus. U bent een krachtig getuige geweest voor het geloof. Door uw geschriften en het publieke debat werd ik voortdurend in mijn denken en kennis uitgedaagd. U hebt me geleerd om kritisch na te denken e...