Dutch Q & A

One question each week selected for Dr. Craig's attention. Q & A's listed below.

birds
Translated Questions
#613

Waarom Vergeeft God Niet Gewoon Iedereen?

Hallo dr. Craig, Mijn vraag betreft de noodzaak van geloof voor redding. Met name dit: als God perfect liefhebbend is en als Christus’ boetedoening voor de zonden van de wereld voldoende is voor de rechtvaardiging van alle mensen, hoe kan het dan dat God geloof van het individu nodig heeft vo...

#612

Hoe Je Christus kunt Vinden

Hoi dr. Craig, Ik zal proberen dit kort te houden. In mijn eigen zoektocht naar waarheid heb ik gevonden dat het bewijs voor God en het Christendom dat u presenteert (en andere apologeten ook) zeer samenhangend lijkt, goed gestructureerd, en intelligent. Na vele maanden kijken naar uw debatten en v...

#611

Antwoord op Commentaar op New York Times-interview

Eigenlijk geen vraag, maar een compliment. Ik denk dat uw antwoorden op Nicholas Kristof’s vragen perfect waren. Er zijn over het Christendom zoveel misverstanden in wat ik de seculaire wereld zou noemen (en, eerlijk gezegd, is het waarschijnlijk ook omgekeerd waar) en u heeft een groots werk ...

#610

Zijn We Personages in een Boek?

Dr. Craig (veel dank voor alles dat u doet, glimlach), Er schijnt de laatste tijd veel te gebeuren op het gebied van praten over de big bang en de oorsprong van het universum. Voor mij lijkt het overbodig, omdat ik het perspectief aanneem dat allen van ons eigenlijk personages in een niet-fictief &...

#609

Debat met Antony Flew

“Van al mijn debatten waren de twee meest bezochte de debatten van ‘76 en ‘98. Die van ‘76 met Thomas Warren in Denton, Texas, had een publiek – per dag verschillend – van 5 000 tot 7 000. Die van ‘98 met William Lane Craig in Madison, Wisconsin, trok een pu...

#603

Vergeven Zonde en Gerechtigheid

Als ik aan een erg zware zonde schuldig ben (– bijvoorbeeld, het doden van een moeder haar dochter terwijl ik dronken aan het rijden was –) en ik bekeer me en ik word gered door Christus’ bloed, dan sterf ik ooit en ga ik de hemel in. Als ik niet langer schuldig aan de zonde ben va...

#602

Is de Fijnafstelling Consistent met Theïsme?

Hallo dr. Craig, Ik vind dat het “Fijnafstelling-argument” voor theïsme het dichtst bij een overtuigend argument voor het bestaan van God komt (of zo heb ik dat tenminste opgemerkt). Het heeft echter een aantal problemen dat het ultiem minder dan totaal overtuigend maakt. Het eers...

#599

Kan een Ongelovige Christus Accepteren?

Ik geloof dat God niet maakt dat wij in Hem geloven: geloof/bekering is niet een gave van God, maar deze komt in ons terwijl we onze vrije wil als mensen uitvoeren. Ik heb echter moeite wat betreft deze passages: 2 Timotheüs 2:25–25, Handelingen 11:18 en 2 Korinthiërs 2:14. Als ik de...

#595

Is God Oneerlijk?

Beste dr. Craig, Ten eerste dank ik u voor al het werk dat u in de wereld heeft gedaan voor zowel Christenen – door hen te tonen dat hun geloof geen schande hoeft te zijn – als atheïsten zoals ik – door ons te tonen dat ons intellectueel fundament niet zo zeker is als wij dac...

#593

Wat Je Moet Doen in een Duel

Hoi! Ik heb een vraag over een argument die mijn professor en ik over het religieuze pluralisme hebben. Hij deed zijn argument als volgt: “A en B behoren verschillende religieuze tradities toe. A’s religie en B’s religie kunnen niet beide waar zijn, want ze hebben tegenstrijdige st...