Dutch Q & A

One question each week selected for Dr. Craig's attention. Q & A's listed below.

birds
Translated Questions
#498

Veroorzaakt God dat Mensen Kwaaddoen?

Beste dr. Craig, Dank u voor alles dat u heeft gedaan om ons te helpen de God van de Bijbel te begrijpen wat betreft moeilijke zaken die wij allen tegenkomen. Als volgeling van Christus heb ik moeite met sommige passages in de Geschriften die lijken aan te geven dat God niet alleen het kwaad kent (...

#474

Een Kerk Kiezen

Hallo dr. Craig, Ten eerste bedankt voor het nemen van de tijd om de vragen van uw lezers en luisteraars te beantwoorden. Het lijkt erop dat uw lezers uit een grote variatie aan denominaties bestaat, en op een gegeven moment antwoordde u specifiek over waarom u Protestants bent. (Reasonable Faith-...

#402

Waarom Laat God Moslims Misleid Zijn?

Hallo dr. Craig en excuseer me voor mijn slechte Nederlands. Ik ben beziggeweest met het bekijken van uw debatten en lezingen en ik vind ze erg goed en bruikbaar. Er is een vraag waaraan ik dacht betreffende het klassieke theïsme (specifiek het Christelijke theïsme) dat iets heeft te doe...

#589

Morele Kennis en God’s Bestaan

Hoi dr. Craig, Ten eerste wil ik u gewoon bedanken voor het levensveranderende werk dat u heeft gedaan dat in mijn intellectuele ontwikkeling doorslaggevend is geweest. Terwijl ik uw strikt ontologische argument door moraliteit overtuigend vind (– betreffende het bestaan van objectieve morele...

#436

Brendan Overdiep

Beste dr. Craig, Ik heb laatst mijzelf in een theologisch dilemma geplaatst die ik, eerlijk gezegd, nogal beangstigend vind. Ik kijk uit naar uw analyse. Ik wil niet zeggen of zelfs denken dat God’s bestaan zinloos kan zijn, maar ik heb moeite om deze conclusie te voorkomen. Overweeg dit: do...

#476

Goddelijke Psychologie

Ten eerste zou ik u willen bedanken voor het grootse werk dat u doet en voor de grote invloed die u op mensenlevens heeft, zowel geestelijk als intellectueel. De vraag die ik heb is niet echt de mijne. Ik heb hem eigenlijk in één van de Reasonable Faith-fora gevonden, en ik denk dat h...

#521

Filosofie aan een Openbare Middelbare School Onderwijzen

Dr. Craig, Laat ik ten eerste zeggen dat ik al een lange tijd een aanhanger en lezer van uw werk ben. Ik werd erdoor aangemoedigd en bekrachtigd om een reden te geven voor de hoop die in mij is door het luisteren naar en lezen van uw boeken, artikelen, debatten, groepslessen en lezingen. Bedankt vo...

#542

Waar Hebben Christelijke Academici Zich Schuilgehouden?

Beste dr. Craig, Ongeveer twee jaar geleden keek ik uw debat met Michael Payton waarin u de opvallende bewering maakte dat er in de laatste halve eeuw een revolutie heeft plaatsgevonden met betreft tot christelijke filosofie in de Engels-sprekende wereld. Toentertijd dacht ik dat dit gewoon een ret...

#573

Het Moment van de Schepping

Hallo dr. Craig, Ik was over God aan het denken in de zin van God als een eeuwig en tijdloos wezen. Maar ik kwam uit op een vraag waarover ik worstelde om deze zelf te beantwoorden, dus ik dacht er meteen aan om u hierover te vragen (vanwege uw werk met betrekking tot tijd en eeuwigheid). Hier is d...

#566

God’s Zelf-Bestaan een Verzinsel?

Dr. Craig, Dank u voor uw serie, Je Geloof Verdedigen, die ik heb gekeken. Tijdens een recente lezing over de Doctrine van God sprak u over aseïteit. Ik heb geprobeerd om bewijs wat betreft dit concept te vinden, nog vóór de wetenschappelijke realisatie dat het universum een begi...