back
05 / 06
bird bird

#413 Is het vereren van Jezus afgoderij?

December 01, 2012
Q

Hallo Dr. Craig,

Allereerst wil ik u bedanken voor alles wat u gedaan heeft voor de zaak van Christus. U bent een krachtig getuige geweest voor het geloof. Door uw geschriften en het publieke debat werd ik voortdurend in mijn denken en kennis uitgedaagd. U hebt me geleerd om kritisch na te denken en de christelijke waarheid te delen op een christelijke manier.

Ik ben een student filosofie die uitziet naar een bediening in de apologetiek. Tijdens mijn studie en de tijd waarin ik getuigd heb van mijn geloof heb ik veel van de gebruikelijke bezwaren tegen het christendom behandeld. Eén van de meer recente bezwaren kwam van een Joodse man. Het lijkt erop dat één van de cruciale dingen die hem weerhoudt de verering van Jezus is. Hij kon op geen enkele manier inzien hoe dit uiteindelijk niet tot afgoderij zou leiden omdat, zoals hij beweerde, "je hierdoor een mens zou aanbidden in plaats van God". Natuurlijk heb ik geprobeerd hem erop te wijzen dat Jezus twee naturen heeft, maar het lijkt erop dat de essentie gemist werd. Zijn er nuttige manieren om onze aanbidding van Jezus uit te leggen op een manier die dit bezwaar omzeilt? Hoe moeten we tegen onze aanbidding van Jezus aankijken? Aanbidden we alleen zijn Goddelijkheid en waarderen we enkel zijn menselijkheid?

Elk van uw gedachten over deze kwestie zou zeer gewaardeerd worden! Bedankt voor alles wat u doet in de naam van Christus.

Adam

Verenigde Staten

Netherlands

Dr. Craig

Dr. craig’s response


A

Dank je voor je vraag, Adam, en je trouwe dienst aan onze Heer! Ik denk wel dat ik jou en je vriend van dienst kan zijn.

Je vriend is volkomen juist dat " het aanbidden van de mens in plaats van God" afgoderij zou zijn. Maar de bewering dat het christendom de verering van een man inhoudt verraadt een gebrek aan begrip van de christelijke leer van de menswording. De orthodoxe leer van de incarnatie zoals afgekondigd op het Concilie van Chalcedon benadrukt dat in de vleesgeworden Christus slechts één enkele onverdeelde persoon huist die beschikt over twee verschillende naturen, een menselijke en een goddelijke. Die ene persoon is de tweede persoon van de Drie-eenheid, de Zoon, en is daarom goddelijk. Hij is geen mens, noch is er een andere persoon die Christus is en mens tegelijk. Het poneren van een veelheid aan personen in Christus zou de ketterij van het Nestorianisme betreffen. Er is maar één persoon die Christus is, en die persoon is goddelijk. Er is dus geen menselijke persoon met de naam "Jezus van Nazareth." Jezus is een goddelijke persoon, en middeleeuwse theologen waren voorzichtig nooit te verwijzen naar Jezus als een mens.

Wat is nu waar is, is dat die goddelijke persoon een menselijke natuur heeft in aanvulling op de goddelijke natuur die Hij altijd heeft gehad. Hij neemt een menselijke natuur aan in de maagdelijke geboorte uit Maria. Maar de persoon die Maria baarde was een goddelijke persoon, dat is waarom ze de moeder van God werd genoemd. Als mensen zeggen dat Jezus zowel menselijk als goddelijk was, bedoelen ze niet dat hij zowel een goddelijke persoon als een menselijke persoon was, maar dat Hij een goddelijke persoon is die een menselijke natuur heeft in aanvulling op Zijn goddelijke natuur.

Er moet alleen aan worden toegevoegd dat wij als christenen de persoon Jezus Christus aanbidden. We aanbidden niet Zijn naturen; wij aanbidden Hem. We aanbidden niet Gods eigenschappen; wij aanbidden Hem. Omdat Christus een goddelijke wezen is, en aangezien er niemand is die Christus en mens is, is er gewoon in het geheel geen ruimte voor afgoderij.

- William Lane Craig