Albanian Media

The following videos have been translated into Albanian.

bird

Argumenti Kozmologjik i Kalamit – Pjesa e 2të: Filozofike

A ka patur fillim Universi ynё, apo ka ekzistuar qё nga njё e shkuar e pёrjetshme? Nёse e ka patur njё fillim, ngrihet pyetja: A ka njё Krijues universi? N&#...

Universi i Pamundur: Realiteti i Kalibrimeve Perfekte Kozmike

Që nga kohët më të hershme, njerëzit kanë parë qiellin dhe janë çuditur...Shkencëtarët kanë arritur të kuptojnë një të...

Përse Nuk Mundet Universi Që Thjesht Të Fillojë Pa Një Shkak?

Përse Nuk Mundet Universi Që Thjesht Të Fillojë Pa Një Shkak? [Justin Brierly]:  Një tjetër pyetje që mund të lidhet me punën tënde të...

Përse Zoti e dërgoi COVID-19?

Përse Zoti e dërgoi COVID-19? Kemi pyetje që bën jehonë tek shumë njerëz. Pyetja erdhi përmes kanalit të Youtube “e Pabesueshme”. Përse Z...

Zoti dhe Matematika

Zoti dhe Matematika Përse funksionon matematika? Pa mendohuni për pak! Nocionet matematikore, të tilla si: numrat, bashkësitë dhe ekuacionet janë jofizike dhe abstrakte....