Albanian Media

The following videos have been translated into Albanian.

bird

Vuajtjen dhe Ligësinë: Versioni i Probabilitetit

Vuajtjen dhe Ligësinë: Versioni i Probabilitetit Në pjesën e parë, shqyrtuam versionin logjik të problemit të vuajtjes dhe ligësisë. Ky argument përp...

A ekziston Perëndia? Bisedë me një prej folozofëve më ndikues të kohës sonë.

“A ekziston Perëndia?”  Bisedë me një prej folozofëve më ndikues të kohës sonë. Intervistoi: Kaon Serjani A ekziston Perëndia? A ka t...

A Ka Jeta Ndonjë Kuptim?

A Ka Jeta Ndonjë Kuptim? E di çfarë? Askush nuk më pyeti a doja të ekzistoja. Po, e pastaj një ditë të bukur – bum! Ja ku jam! Dhe mendoj me vete: &ld...

A u Ringjall Jezusi nga Vdekja? – Pjesa e 1rë: Faktet

A u ringjall Jezusi nga vdekja? Përse u kryqëzua Jezusi i Nazaretit? Sepse ai bëri deklarata të fuqishme për veten e vet. Ai deklaroi se është Biri i Vetëm i P...

A u Ringjall Jezusi nga Vdekja? – Pjesa e 2të: Shpjegimi

Pjesa e 2të: Shpjegimi Historia ka regjistruar që Jezusi i Nazaretit vdiq dhe trupi i tij u vendos brenda në varr. Gjithashtu është vërtetuar që pas vdekjes dhe rin...

Absurditeti i Jetës Pa Perëndinë

Absurditeti i Jetës Pa Perëndinë   Kush jam unë? Përse jam këtu? Ku po shkoj? Në emër të progresit njeriu modern përpiqet t’u përgji...

Argumenti i Kontigjencës i Lajbnicit

Ne jetojmë në një univers të mrekullueshëm. A keni menduar ndonjëherë pse ekziston ai ? Pse ekziston gjithçka ? Gotfrid Lajbnici shkroi “Pyetja e par...

Argumenti i Mirësinkronizimit të Universit

Nga galaktikat dhe yjet e deri tek atomet dhe pjesëzat nënatomike, vetë struktura e universit tonë është e përcaktuar nga këta numra: Këto janë konst...

Argumenti Kozmologjik i Kalamit

Zot, aty je? A ekziston Zoti? Apo universi material është gjithçka është, ka qenë e do të jetë ndonjëherë? Një qasje për t’iu p&e...

Argumenti Kozmologjik i Kalamit – Pjesa e 2të: Filozofike

A ka patur fillim Universi ynё, apo ka ekzistuar qё nga njё e shkuar e pёrjetshme? Nёse e ka patur njё fillim, ngrihet pyetja: A ka njё Krijues universi? N&#...