Albanian Media

The following videos have been translated into Albanian.

bird

Argumenti Ontologjik

Në vitin 1078, një prift i quajtur Anselmi i Kanterbërit e habiti botën duke argumentuar se, sikur vetëm e mundur të jetë që Zoti ekziston, atëherë vi...

Fakte për të Treguar se Ringjallja nuk është Trillim

Dr. Craig është profesor i kërkimeve për filozofi në shkollën Talbot të Teologjisë në Kaliforni. Ai është autor i rreth 30 librave dhe rreth 200 ...

Koncepti për Perëndinë në Islam dhe Krishterim

Kam nderin t’ju prezantoj folësin e dytë për sot. Ai është profesor i kërkimeve filozofike në Shkollën Talbot të Teologjisë dhe profesor i filoz...

Kush mendonte Jezusi se ishte?

Kush mendonte Jezusi se ishte? Që nga fillimet e lëvizjes së krishterë, pasuesit e Jezusit Krishtit kanë thënë që Ai ishte Perëndia në formë nje...

Përse Nuk Mundet Universi Që Thjesht Të Fillojë Pa Një Shkak?

Përse Nuk Mundet Universi Që Thjesht Të Fillojë Pa Një Shkak? [Justin Brierly]:  Një tjetër pyetje që mund të lidhet me punën tënde të...

Përse Zoti e dërgoi COVID-19?

Përse Zoti e dërgoi COVID-19? Kemi pyetje që bën jehonë tek shumë njerëz. Pyetja erdhi përmes kanalit të Youtube “e Pabesueshme”. Përse Z...

Pesë arsye pse mund të besosh që Zoti ekziston

A ekziston Zoti? Një anketë e kohëve të fundit tregoi që një në pesë amerikanë beson se është ateist, agnostik ose asgjë në veça...

Problemi i Atyre Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë për Krishtin

Problemi i Atyre Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë për Krishtin Të krishterët e hershëm shpallnin që Jezusi është rruga e vetme e shpëtimit, rruga ...

Si mund të jetë Jezusi rruga e vetme?

Si mund të jetë Jezusi rruga e vetme? Në vitin 203 pas Krishtit, Perandoria Romake arrestoi një grua të re 22 vjeçare, të krishterë, të quajtur Perpetua...

Universi i Pamundur: Realiteti i Kalibrimeve Perfekte Kozmike

Që nga kohët më të hershme, njerëzit kanë parë qiellin dhe janë çuditur...Shkencëtarët kanë arritur të kuptojnë një të...